Obchod a marketing

Uplatnění Vašich produktů a služeb

  • Staráme se o komplexní zastřešení obchodních a marketingových aktivit, vyhledáváme příležitosti na trhu, zvyšujeme poptávku po Vašich produktech či službách a nacházíme nové distribuční kanály.
  • Upevňujeme pozici společnosti na trhu.
  • Nahrazujeme slabé a nefunkční nástroje.
  • Monitorujeme trendy a srovnáváme v rámci oboru a segmentu.

Vycházíme z podrobných analýz současného modelu fungování s přihlédnutím na aktuální potřeby a chování spotřebitelů i konkurence.


Nástroje a aktivity

  • Vyhledávání obchodních příležitostí a distribučních kanálů
  • Kontaktování obchodních partnerů a sjednávání obchodních podmínek
  • Zpracování optimální cenové politiky
  • Segmentace trhu a definování cílové skupiny
  • Výběr nejvhodnějších konkrétních marketingových nástrojů pro posílení pozice společnosti na trhu
  • Branding - posílení vnímaní značky

  jak na to kontaktujte nás
obchod a marketing

Jak na to?   |   Obchod a marketing   |   Správa financí   |   Strategické plánování   |   Řízení společnosti

kontakty