Řízení společnosti

Revitalizace, reorganizace a restrukturalizace podniku

  • Přinášíme pohled zvnější, který není ovlivněn vazbami uvnitř společnosti - rozhodnutí, která činíme, mají vždy racionální, nikoliv emocionální základ
  • Optimalizujeme vnější i vnitřní procesy na různých úrovních
  • Změny provádíme na základě reality a našich ověřených zkušeností

Formy spolupráce

Poradenství

Naši experti na základě hloubkové analýzy navrhnou kroky vedoucí ke zvýšení efektivity organizace a jejímu ozdravení. Poskytneme součinnost při implementaci změn, nastavení vnitřních a vnějších procesů, navrhneme klíčové zaměstnance firmy na odpovídající pozice, zprostředkujeme kontakty s obchodními partnery.


Nasazení našich expertů ve Vaší společnosti

Nasazení zkušeného manažera z týmu Company Consulting přímo ve společnosti klienta po dobu restrukturalizace a reorganizace za účelem efektivnějšího a pružnějšího provedení změn představuje nejtěsnější a nejefektivnější formu spolupráce.

 


Řešíme problémy v řízení společnosti, které snáze identifikujeme z pohledu nestranného pozorovatele. Zvyšujeme efektivitu vnitřních a vnějších procesů, optimalizujeme nasazení a motivaci zaměstnanců za účelem maximálního zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti.
řízení společnosti kontaktujte nás
řízení společnosti

Jak na to?   |   Obchod a marketing   |   Správa financí   |   Strategické plánování   |   Řízení společnosti

kontakty