Správa financí

Ekonomické a finanční vztahy

  • Analýza zdrojů financování společnosti, jejich efektivní využívání
  • Optimalizace ekonomických vazeb ve společnosti
  • Hospodářský plán pro ozdravení společnosti
  • Konfrontace plánu s průběžnými výsledky
  • Jasná koncepce finanční strategie společnosti
  • Určení pravomocí klíčových pracovníků společnosti a jasné vymezení jejich podílu na chodu firmy
  • Vypracování podkladů, analýz a plánů pro důležitá jednání s finančními ústavy
  • Zapojení do jednání s finančními ústavy
  • Jednání o splátkových kalendářích
  • Daňové a mzdové poradenství

Správným nastavením řízení ekonomiky a financí společnosti lze dosáhnout značných úspor a ty použít na rozvoj dalších aktivit. Mnoho společností uvažuje o zvyšování efektivity až ve chvíli, kdy se jim přestává nedařit.

  finance kontaktujte nás
finance

Jak na to?   |   Obchod a marketing   |   Správa financí   |   Strategické plánování   |   Řízení společnosti

kontakty