Strategické plánování

Střednědobá a dlouhodobá strategie

  • Objektivní analýza strategie společnosti s ohledem na současné poměry na trhu a jeho vývoj
  • Identifikace perspektivních součástí společnosti a možnosti jejich rozvoje
  • Plán útlumu neperspektivních součástí
  • Stanovení priorit a milníků
  • Strategický a procesní benchmarking

 

Pohled nezávislého odborníka Vám umožní objektivní a střízlivé zhodnocení situace a nalezení rezerv. Tento náhled totiž někteří lidé zainteresovaní ve společnosti po letech ztrácí.


Tým expertů Vám díky podrobně zpracované analýze a vlastním zkušenostem pomůže sestavit novou strategii, stanovit priority a milníky.

 

  strategie kontaktujte nás
strategie

Jak na to?   |   Obchod a marketing   |   Správa financí   |   Strategické plánování   |   Řízení společnosti

kontakty